Friday, October 21, 2016

Instiz: Những nghệ sĩ được sinh viên yêu thích trong năm 2016Bảng xếp hạng được thực hiện bởi Mạng lưới Tin tức các trường Đại học. 2000 sinh viên được khảo sát hàng năm cho bảng xếp hạng này.

1997
1) Seo Taiji (13.2%)


1998
1) Um Jung Hwa (7.8%)


1999
1) Yoo Seung Joon (8.6%)
2) Fin.K.L (8.5%)
3) Um Jung Hwa (6.4%)


2000
1) Seo Taiji


2001
1) Jo Sung Mo (9.1%)
2) Seo Taiji (8.2%)
3) Yoo Seung Joon (8%)
4) Shin Seung Hoon (6%)
5) god (5.8%)


2002
1) YB Band (7.6%)
2) Rain (6.1%)
3) Park Jung Hyun (5.5%)
4) Seo Taiji (4.6%)
5) BoA (4.3%)


2003
1) Lee Hyori


2004
1) Rain (10.4%)
2) BoA (8.8%)
3) Seo Taiji (5.8%)


2005
1) Rain (13.5%)
2) BoA (8.4%)
3) Seo Taiji (4.8%)


2006
1) Rain (24.1%)
2) BoA (13.1%)
3) Seo Taiji (9.3%)


2007
1) Rain (8.4%)
2) SG Wannabe (3.5%)
3) TVXQ (3.2%)


2008
1) Bigbang (11.6%)
2) Seo Taiji (5.5%)
3) Rain (5.1%)
4) Wonder Girls (3.7%)


2009
1) 2PM (9.0%)
2) Girls' Generation (4.5%)
3) Rain (4.0%)
4) Lee Hyori
5) TVXQ
6) Seo Taiji


2010
1) Girls' Generation (5.1%)
2) BoA (4.4%)
3) Rain (4.2%)
4) Lee Hyori, TVXQ (2.3%)
5) Lee Seunggi, Seo Taiji (2.3%)


2011
1) Girls' Generation (16.7%)

2012
1) Girls' Generation (6.9%)
2) Psy (6.6%)
3) BoA (5.5%)
4) Sung Si Kyung (3.7%)
5) IU (3.7%)

2013
1) Girls' Generation (12.7%)
2) Super Junior (6.3%)
3) Bigbang (3.7%)
4) EXO (2.8%)
5) Cho Yong Pil (2.5%)

2014
1) IU (6.4%)
2) Bigbang (5.5%)
3) Park Hyo Shin (3.0%)
4) JYJ (2.9%)
5) Sung Si Kyung (2.7%)

2015
1) Girls' Generation (17.9%)
2) IU (8.9%)
3) Bigbang (8.0%)
4) Park Hyo Shin (3.5%)
5) Sung Si Kyung (1.8%)

2016
1) Girls' Generation (12.7%)
2) Park Hyo Shin (4.4%)
3) IU (4.0%)
4) Bigbang (3.7%)
5) Lee Sun Hee (1.5%)

=
- Lim Chang Jung xứng đáng có mặt trong BXH 2016 

- Ố ồ có EXO kìa 

- Thánh Soshi   ㅠㅠ

- Park Hyo Shin vắng mặt một thời gian siêu dài mà vẫn nổi tiếng quá ㅠㅠ

- SNSD là #1 trong suốt 6 năm trời, đúng là Thời Đại Thánh Nữ có khác   <3 div="">

No comments:

Post a Comment