Sunday, October 9, 2016

Instiz: Jo Jungseok giả gái


Đm unnie này đẹp vl... Đúng là diễn viên có khác nhỉ..  

Vâng, chính là anh này này 

====

- Chân thon vãi...

- Ôi chân daebak... Quá đẹp giời ơi 

- Unnie...?

- Top visual của Hedwig

- Ôi cặp giò đó... đê bặc 

- Em khóc đây... Ảnh còn đẹp gái hơn em nữa

-  Ôi mai Chúa... Sao chân gầy quá vậy

- Gòao nhìn bo đì của unnie đó kìa..  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment