Monday, October 31, 2016

Instiz: Bộ trang phục gây nhiều phản ứng trái chiều nhất của Hyuna


Bình thường chị ấy mặc thế này cơ 


Phản hồi bài viết: +8

====

- Không phải quần áo mà chính make up mới là thứ hủy diệt hoàn toàn ngoại hình của chị ấy 

- Nhưng tui thấy đẹp mà??

- Hyuna mặc thì đẹp còn mình mặc chắc như con dở 

- Cái áo ok, nhưng quả váy dị quá  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  cơ mà Hyuna vẫn đẹp

- Hyuna đẹp nhất khi make up nhẹ 

- Cái váy lìu tìu thật, nhưng áo và lớp trang điểm đẹp đấy chứ?

- Bỏ cái váy đi là đẹp ngay...?

- Thế mà chị ấy mặc vẫn đẹp. tài thật

- Hul, mình là người duy nhất thấy đẹp ạ??


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment