Thursday, October 27, 2016

Dzgol: Nếu idol của bạn tổ chức concert tạm biệt?


"Thật buồn khi nghĩ tới cảnh ca sĩ/nhóm nhạc yêu thích của mình tổ chức concert cuối cùng. Nếu fan và cả nhóm có thể cùng hát một bài với nhau tại concert cuối, theo bạn bài hát đó sẽ là?"


1. Bài debut 
2. Bài khiến nhóm nổi tiếng
3. Bài chỉ có fan và họ biết
4. Bài họ dành tặng riêng cho fan
5. Bài tự sáng tác đầu tiên


- #33 bài dành cho fan...

- 1111 Bài debut bao giờ cũng có ý nghĩa nhất 

- Cứ nghĩ cảnh rồi sẽ có một ngày như thế mà buồn quá

- 1111 Hãy comeback đi ạ  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Bài dành cho fan chắc sẽ buồn nhất 

- #3   I Want to Dream With You Forever

- #333 Mới nghĩ thôi đã thấy rưng rưng   ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment