Monday, October 24, 2016

Daum Cafe: Những đôi giày đắt phi lý


Giá: 429,250 KRWGiá: 427,500 KRW 
- Thì mình cũng ủng hộ việc thể hiện bản thân qua thời trang, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ tiêu tiền cho mấy thứ này

- Đôi đầu tiên giống kiểu bị nhúng vào cứt bò 

- Để chân thực hơn thì nên thêm cả mùi thối chân nữa ㅎㅎㅎ

- Tưởng tượng mẹ mình nói "con ơi sao chà mãi mà nó không hết bẩn?" 

-   Có 40$ đây cũng chẳng mua ý 


=
credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment