Thursday, October 13, 2016

Daum Cafe: Idol lừa đảo trắng trợn bằng trò ảo thuật










- Biểu cảm của anh Tú Xơun quá sức moe

- Junsu đáng yêu daebak   ㅋㅋㅋㅋㅋ Còn ông Ken cầm con chim cu giả  mà mặt tỉnh như ruồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Minha ㅋㅋㅋㅋ Bả làm trò đó ở concert mà fan cười tét rốn ㅋㅋㅋ

- Đâu đâu cái gif Changmin làm trò với bông hồng đâu rồi? ㅋㅋㅋㅋ

- Trơ cmn trẽn thật  ㅋㅋㅋㅋㅋㄱ


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment