Friday, October 14, 2016

Daum Cafe: Fan cuồng bowling Kim Soohyun


Gần đây anh ấy đã đăng ký trở thành người chơi bowling chuyên nghiệp


==== 

- Trông hài vãi   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chắc sắp tới sẽ tổ chức fan meeting ở chỗ chơi bowling quá  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ổng làm em nhớ tới bé cún này


- Cuộc đời Kim Soohyun như một vở hài kịch

- Cái dáng đó   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Daebak ㅋㅋㅋㅋㅋ Quá ngầu quá khơi nguồn cảm hứng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Huhu sô ciu 

=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment