Saturday, October 8, 2016

Daum Cafe: Dáng ăn bất thường của một nữ diễn viên và một nữ thần tượng


- Biểu cảm của Goo Hye Sun cứ như là bị ép ăn ý ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Lúc nào bôi son với foundation là em cũng ăn y hệt Tử Du

- Tử Du và canh bánh gạo ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Du côn đáng yêu quá

- Cứ xem Geum Jandi ăn là mình lại nghĩ à chắc nhân vật này ghét đồ ăn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Là tại Tử Du đang oánh son đúng không?

- Goo Hye Sun trông đau khổ vại ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment