Tuesday, October 25, 2016

Daum Cafe: Các diễn viên tập thử cảnh hôn

Ji Sung & Hwang Jung EumSo Ji Sub & Gong Hyo Jin

Yoon Doojoon & Seo Hyun Jin


Park Seo Joon & Uhm Jung Hwa

Song Joong Ki & Song Hye Kyo

Lee Je Hoon & Shin Se Kyung


Kim Soo Hyun & Jeon Ji Hyun- Aigoo.... Tốt số quá đi

- Sao cảnh thử thôi mà nó còn thòng tim hơn cả cảnh được chiếu vậy?

- Park Seo Joon với Lee Je Hoon giết người bằng ánh mắt

- Tay So Ji Sub to dữ hén

- Uhm Jung Hwa với Park Seo Joon cách nhau 19 tuổi đó... huk

-   Đọc ở đâu nói cảnh hôn của Kim Soo Hyun với Jeon Ji Hyun trong Thieves phải mất 20 lần mới ok


=
 Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment