Sunday, October 30, 2016

Bài báo: 'WGM' Yoon Bomi, "Em muốn sinh 6 đứa con" Choi Tae Joon sốc


Nguồn: Newsen - Nate

1. [+552, -14] Cứ thử chịu đựng một tuần với một đứa thôi là sẽ bỏ ngay cái  ý định đó   ㅋ

2. [+507, -17] Đẻ một đứa đã đủ mệt rồi. Hãy tưởng tượng cảnh một em cún beagle biết đi và nói. Giờ nghĩ xem nếu có sáu đứa như thế...

3. [+304, -12] Đâu phải lần đầu tiên nghe thấy vụ này. Toàn kịch bản cả, đã tập dượt rồi còn sốc cái gì nữa;;;  

4. [+28, -2] Nếu muốn sinh sáu đứa thì xác cmn định là 10-15 năm nữa chả có cuộc sống riêng tư đâu

5. [+27, -4] Nói vậy chứ đâu có phải vậy

6. [+13, -0] Mong cô ấy thử chăm sóc 6 đứa trẻ con xem

7. [+12, -0] Chưa biết gì thì cứ nói muốn sinh 5-6 đứa cho vui mồm thế thôi. Được 1-2 đứa rồi là next ngay cái ý tưởng đó   ㅋㅋ

8. [+12, -0] Bao giờ phải chăm một đứa từ những việc nhỏ nhất như tiệt trùng bình sữa thì sẽ thấy hồi đó lỡ mồm    ㅋㅋㅋㅋ

9. [+7, -0] Trước khi cưới tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sinh con đầu lòng xong tôi đầu hàng luôn~  

10. [+5, -1] ㅋㅋ Mình có bà chị muốn sinh 3 đứa, nhưng được một đứa đầu lòng xong bà ấy nhất quyết không đẻ thêm nữa  ㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment