Monday, October 31, 2016

Bài báo: "Đúng là EXO có khác" Chen BaekXi #1 trên các bảng xếp hạng điện tử + thành công đưa tất cả các bài hát lên topNguồn: OSEN - Naver

1. [+942, -114] ChenBaekXi cố lên!!!

2. [+799, -104] Bài này ghê nghiện phết, lại khác biệt nữa nên mị nghe mà khoái cái lỗ tai dữ dội   ㅠㅠㅠ ChenBaekXi hãy thành công daebak nhé, yêu nhiều ♥

3. [+700, -89] Quẩy lên ChenBaekXi~///

4. [+710, -96] Bài nào cũng thích!! ♡ Tiến lên!! ♡♡

5. [+635, -86] Đúng như dự đoán~♡~♡ Bài này hay lắm ý ㅠㅠ

6. [+98, -14] Chúc mừng ChenBaekXi debut ㅎㅎ hóng showcase ngày hôm nay quá!!!

7. [+86, -12] L nhà mình có khác ha!!

8. [+87, -14] Bài này cũng bốc phết đấy chứ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment