Monday, October 3, 2016

Bài báo: [Trận chiến HD] 'Sắc đẹp lên hương' Suzy vs. Sulli, ngày nào cũng là đỉnh cao


기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

Nguồn: Dispatch HD - Nate

1. [+821, -199] Suzy thắng

2. [+761, -194] Suzy win

3. [+715, -173] Suzy bỏ xa nhé. Cơ mà sao Dispatch lúc nào cũng viết mấy bài nhảm xít như này thế? Là tại các ông là tổ chức paparazzi chứ không phải cơ quan ngôn luận đúng không? Kinh tởm

4. [+64, -27] Sao lại làm thế với Suzy... Con bé đã làm việc chăm chỉ để đạt đến vị trí ngày hôm nay, ít nhất hãy tôn trọng nó.. Sao lại dám so sánh nó với Sulli hả?

5. [+63, -31] Cả hai đều xinh, cơ mà trông Sulli cứ rẻ tiền... Một phiếu cho Suzy nhé

6. [+63, -25] Suzy trong sáng ghê

7. [+61, -24] Suzy cho Sulli hít khói

8. [+59, -23] Không thể so sánh hai người này được, nhưng thấy Suzy xinh hơn nhiều

9. [+58, -24] Bây giờ lại so Suzy với ai nữa đây? ㅋㅋ Vẫn còn có người tưởng Suzy với Sulli cùng đẳng cấp đấy phỏng?

10. [+54, -25] Đặt Suzy cạnh ai ngang tầm con bé tí đê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment