Wednesday, October 12, 2016

Bài báo: Tony Ahn, "Tôi sẽ không bao giờ công khai chuyện tình cảm dù bạn gái có muốn đi chăng nữa"Nguồn: Newsen - Nate

1. [+290, -19]  Chắc vì lần trước yêu Hyeri bị phốt nặng quá...

2. [+212, -32]   Lần đó Hyeri bị chửi nhiều hơn chứ. Mọi người còn nói cô ấy lợi dụng danh tiếng của Tony mà.

3. [+169, -57] Hyeri nên biết ơn Tony Ahn đi... từ một đứa nugu mà người ta biết tới tên thì toàn nhờ anh ấy cả, sau đó còn được mời tham gia Reply 1997 mà

4. [+17, -7] Đợt yêu Hyeri cũng bị tế cho muốn chết đi sống lại mà..

5. [+6, -5] Không hiểu giờ ổng đang hối hận thế nào vì đã chia tay Hyeri ㅋ

6. [+5, -0]  Mấy chuyện tình công khai thật quá đau khổ... mình bị ném đá, người mình thương cũng bị ném đá...

7. [+5, -2] Thường thì những người không muốn công khai là những người đang yêu, hoặc những người bị Dispatch khui   ㅎㅎ

8. [+4, -2] Đừng lo, anh không nói thì đã có Dispatch nói hộ 

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment