Tuesday, October 25, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Big Bang TOP thi tuyển đơn vị cảnh sát ngày 25/10... chuẩn bị nhập ngũ


Nguồn: X Sports News - Nate

1. [+392, -60] Đến người bình thường chúng ta còn cố xin vào đơn vị nào nhàn nhất có thể mà, sao người nổi tiếng lại không được thế nhỉ?   ㅋㅋㅋ Em hỏi thật đó

2. [+362, -36] Phục vụ thật an toàn nhé. Trong cái ngành mà nghệ sĩ tìm đủ mọi cách thoái thác để không phải nhập ngũ thì mừng là ít nhất anh ấy còn cố thi vào đơn vị cảnh sát.  

3. [+327, -48] Tao biết thừa lũ chúng mày cũng tìm đủ cách để trốn nghĩa vụ mà, cớ gì nghệ sĩ lại không được   ㅋㅋㅋ

4. [+34, -5] Mấy ông mà có tiền có quyền thì hẳn cũng cố mà trốn nghĩa vụ rồi   ㅋㅋ

5. [+21, -0] Mình quen nhiều người làm ở đơn vị cảnh sát lắm, đâu có ai coi thường họ đâu

6. [+20, -1] Nhập ngũ dễ dàng hay không thì cũng kệ đi đã, miễn người ta có nhập ngũ là được rồi... hi vọng cả Big Bang cùng nhập ngũ một thể

7. [+15, -0] Mẹ, có cơ hội được nhàn nhã thì chắc bọn ở đây cũng nhảy vào ngay và luôn ấy... người ta không trốn nghĩa vụ là được, thích vào đơn vị nào kệ đi

8. [+11, -7] Nhưng phải thừa nhận là đơn vị cảnh sát quá nhàn hạ đê

-
Nguồn: Naver

1. [+2,294, -154] Giờ đám nghệ sĩ đi vào đơn vị cảnh sát hết à  ㅋㅋㅋ

2. [+2,695, -403]  Người bình thường ai chẳng muốn được nhàn hạ. Giờ không còn mấy cái thiên vị như đơn vị lính nghệ sĩ nữa nên sao cứ  ném đá anh ấy nhỉ? Ít nhất người ta còn nhập ngũ đàng hoàng, không như ai đó

3. [+2,040, -275] Đủ điều kiện xét tuyển thì đăng ký thi, sao cứ bắt nghệ sĩ phải vào đơn vị khố sở nhất làm gì nhỉ?    ㅋㅋㅋㅋ

4. [+1,520, -130] GD và Taeyang nên nắm tay nhau nhập ngũ một thể đi

5. [+1,605, -271] Đơn vị cảnh sát còn sướng hơn cả lính nghệ sĩ cơ, lại còn được nghỉ bao nhiêu ngày nữa chứ  

6. [+506, -63] Đến mấy thằng bình thường còn muốn vào đơn vị cảnh sát như điên nữa là

7. [+412, -48] Hầu hết đàn ông đều cố đăng ký vào đơn vị đó, sau bị loại rồi thì vẫn đi tại ngũ bình thường  ㅋㅋㅋㅋ chả hiểu sao nghệ sĩ cứ phải đi theo con đường khốn khổ mà công chúng kỳ vọng?

8. [+410, -51] Nhưng bản chất con người luôn mong muốn những điều tốt nhất cho bản thân mình mà? Chỉ bởi vì mày khổ đâu có nghĩa là người khác cũng phải khổ như mày?  

9. [+352, -40] Mình không ném đá TOP đâu, ít nhất anh ấy không cố ý nhổ răng như cái thằng nào đó
10. [+339, -48]  TOP không hề trốn nhập ngũ, anh ấy sẽ nhập ngũ đàng hoàng, và cũng nhiều người bình thường khác làm việc ở đơn vị cảnh sát mà, sao anh ấy lại không được thi vào đó?   ㅋㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment