Wednesday, October 19, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Big Bang quay hai MV cho bài hát mới... dự đoán sẽ có hai bài chủ đềNguồn: OSEN  -  Naver

1. [+415, -28] Có vẻ comeback vào tuần thứ hai của tháng 11... Mà làm ơn tung từng MV một thôi nhé, tung cả hai sẽ bị phân tán sự chú ý mất.

2. [+317, -17] Điên cmnr... Mị thích

3. [+263, -12] Các anh đã ló đầu khỏi hang rồi... album cuối cùng của dự án MADE! Hóng quá đi mất!

4. [+249, -16] Em chờ lâu lắm rồi các mẹ ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

5. [+254, -20] Luôn có thể tin tưởng vào âm nhạc của Big Bang

6. [+43, -3]  Vui hết cả ngày~~~ Chờ làm sao được tới ngày được nghe giọng của các anh đây

7. [+40, -3] ㅠㅠㅠㅠㅠ  Cuối cùng cũng có album thứ ba rồi  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

8. [+32, -2] Đừng có hoãn với lùi gì nhé..


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment