Thursday, October 13, 2016

Bài báo: Narsha, thân hình bikini của tân nương... tất cả chú ý dồn vào thân hình siêu cấp
Nguồn: Mydaily - Nate1. [+563, -175] Sao lại xăm ở chỗ đó nhỉ, đến mấy em gái quán bar còn không xăm ở đó;

2. [+551, -27] Sao mặt Narsha lại quay lại như hồi mới debut vậy ㅠㅠ

3. [+420, -42] Đâu có ngờ cô ta xấu vậy... Chắc đó giờ thấy xinh là do make up cả

4. [+44, -13] Cái quả tha thu đấy sau này có bầu thì cứ phải gọi là... Chắc đến bác sĩ cũng phải bối rối khi siêu âm cho cô nàng...

5. [+44, -13] Mới đầu còn tưởng đấy là lông mu cơ..

6. [+41, -8] Dù thế nào đi nữa vẫn thấy rẻ tiền

7. [+38, -15] Sao càng ngày bà này càng giống điên vậy?

8. [+35, -9] Cái hình xăm trông như lông mu thòi ra ấy

9. [+34, -6] Mũi kiểu có đứa nào nhét viên phấn vào; mà mấy cái thứ tiêm vào bọng mắt nữa; lại thêm hình xăm...

10. [+33, -3] Nồng nặc mùi rẻ tiền

11. [+32, -5] Cái vị trí xăm đấy nó xưa lắm rồi mẹ à

12. [+31, -6] Ghét cái bọng mắt trông như con sâu, lại càng ghét cái hình xăm hơn nữa


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment