Tuesday, October 18, 2016

Bài báo: Joy và Irene, vẻ đẹp được hoàn thiện nhờ giảm can "Chúng tôi có nhiều bí quyết lắm"Nguồn: Sports Today - Nate

1. [+280, -27] Iren là kiểu khuôn mặt mà SM thích, Joy thì lại từ một cô bé đáng yêu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ㅋ

2. [+184, -26] Cả hai đều đẹp quá ❤

3. [+174, -28] Hồi Joy mới debut tôi chẳng nghĩ em ấy đủ đẹp để làm idol đâu, nhưng càng ngắm lại càng thấy xinh~!!

4. [+15, -3] Cỡ 2-3 năm nữa mà quen với máy ảnh rồi thì sẽ đẹp daebak luôn cho coi

5. [+13, -4] Joy hợp kiểu tóc này quá, màu vàng chóe chẳng hợp đâu

6. [+9, -20]  Mặt Joy mà để mái thì không đẹp   ㅠㅠ.... Mong lần tới con bé hất hết mái lên

7. [+6, -2] Mị thấy vụ giảm cân chỉ mỗi Joy thôi chứ Irene đâu có giảm mấy..

8. [+4, -1] Ngày xưa Joy cute, giờ 21 tuổi rồi thì càng ngày càng đẹp ㅎㅎ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment