Thursday, October 27, 2016

Bài báo: IOI giành #1 đầu tiên trên 'Show Champion' với tư cách cả nhóm... "Xin cảm ơn JYP"
Nguồn: OSEN  - Naver


1. [+1,007, -44] Đây là lần quảng bá cuối cùng của nhóm~!!! Chúc mừng nhé ^^

2. [+804, -43] Chúc mừng IOI~ thấy mấy đứa khóc lúc encore mà tui cũng đau hết lòng mề..

3. [+637, -38] IOI cố lên

4. [+586, -38] IOI hãy chỉ bước trên con đường hoa thôi nhé ♡

5. [+204, -7] Nhìn tụi nhỏ khóc mà buồn quá... đây là lần cuối quảng bá cùng nhau nên hãy thắng thêm nhiều cúp nữa nhé!!! ♥

6. [+202, -9] Chúc mừng cả nhóm đã có cúp!!

7. [+209, -13] Tự nhiên mình cũng rơm rớm khi thấy mấy đứa khóc..

8. [+177, -7] Đừng khóc, các em đã làm rất tốt! ㅠㅠ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment