Wednesday, October 26, 2016

Bài báo: Cuộc sống đời thường đáng yêu của IOI Kim Sohye, "Đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi"


Nguồn: Biz Enter - Nate1. [+406, -53] Một trường hợp cho thấy may mắn chính là yếu tố quan trọng cho việc trở thành nghệ sĩ

2. [+301, -84] Nhan sắc đang đạt đỉnh cao. Cô bé này có khuôn mặt mèo nhưng vẫn đáng yêu... kiểu mèo con ấy.

3. [+170, -45] Nhưng mà xinh thật...

4. [+36, -16] Hồi trước mình không nhận ra, nhưng giờ thấy Sohye càng ngày càng xinh~^^

5. [+29, -10] Trông như Park Soo Jin x Sohee ㅋㅋㅋ xinh ghê

6. [+22, -17] Chụp hình thì xinh mà lên TV trông thường quá

7. [+20, -12] Kỹ năng quan trọng thật đấy, nhưng mấy em bất tài đã cho chúng ta thấy những người có số làm sao thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Kim Sohye, Goo Hara, Ahn Sohee... toàn người vọt lên nhờ nhóm nữ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+18, -7] Kim Sohye làm em nhớ tới Sohee ngày xưa. Ai cũng ném đá họ là không biết hát, nhưng họ lại có khí chất khiến người khác không dứa mắt ra được.


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment