Wednesday, October 19, 2016

Bài báo: "Cú đấm gây thương nhớ" AOA Jimin, vận động viên bóng rổ đáng yêu và sexy


Nguồn: Mydaily - Nate


1. [+366, -20] Chả hiểu sao lại  thế nhỉ...

2. [+295, -38] Đáng lẽ giờ này nên đi học lịch sử chứ?

3. [+233, -20] Cô ta là Kinddokkang phở hơm?

4. [+24, -3] Các cô nhóm này thật quá dị...

5. [+23, -3]  Ý đồ của hình này đã quá lộ liễu rồi...

6. [+22, -3] Nhìn là biết muốn khoe gì rồi

7. [+14, -2] Ép ép nhiệt tình quá hén

8. [+14, -3] Các anh hãy nhớ rằng "em" này sang năm là được 28 cái tuổi xuân rồi đấy

9. [+10, -4] Nhân tố quyết định hủy hoại sự nghiệp của Seolhyun

10. [+6, -0] Rõ rành rành là kiểu "Nhìn bưởi em đê~~~~~^^" đhs luôn ㅋㅋㅋㅋ

=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment