Wednesday, October 12, 2016

Bài báo: Ailee, "Tôi nổi da gà khi nghe thấy tiếng kéo xoẹt trong lúc cắt tóc ngắn"


Nguồn: Newsen - Nate

1. [+383, -20]  Nhưng mà... kết quả không được đẹp cho lắm   ㅠㅠ...  nhưng may mặt chị đẹp nên còn gỡ gạc được

2. [+347, -11] Nhuộm ombre fail, cắt fail  

3. [+306, -6]  Nhìn tóc như kiểu mấy người không biết chăm sóc tóc tai ấy   ㅜ nhuộm ra cái màu gì giống kiểu để chân đen mọc ra quá đà...

4. [+16, -5] Không hợp

5. [+10, -0] Tóc tai làm sao vậy?

6. [+9, -1] Cằm trông như cái ốc quế

7. [+8, -0] Mình là người duy nhất không thích tóc của chị ấy bây giờ à?

8. [+5, -1]  Không hợp chị ơi! Mau đổi salon tóc đi ạ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment