Tuesday, October 18, 2016

Bài báo: 'Abnormal' Đại diện Philippines, "Nam giới Hàn Quốc có hình ảnh không tốt vì họ hay đi du lịch kết hợp mua dâm"


Nguồn: News1 - Naver  


1. [+241, -5] Cạn lời... Đũng là nỗi nhục quốc thể mà

2. [+171, -5] Mấy thằng không biết quản chim của mình thì thiến hết đi

3. [+118, -4] Cứ thế này không hiểu não của chúng nó có bị hút hết qua đường con cu không nữa. Những người trong sạch cũng bị ghét chung chỉ vì một bộ phận nhỏ, tsk tsk

4. [+100, -3] Bọn này thật sự muốn ngủ với người mà mình không hề quen biết à?


---------


Article: Wang Sim Lin chỉ trích việc khủng bố wasabi, "Một bộ phận xấu xí" 

Nguồn: Herald Pop - Naver 
 

Một nhà hàng tại Nhật Bản đã trét rất nhiều wasabi lên sushi khi họ phục vụ khách Hàn Quốc và Trung Quốc. Wang cũng nói thêm, "Ở Trung Quốc không có phản ứng gì về việc này vì chúng tôi còn tệ hơn thế nhiều."


1. [+928, -27] Ở đâu chẳng có người tốt người xấu. Đâu thể nói là ai cũng như ai được... Nhưng tôi không thích Nhật.

2. [+709, -19] Vấn đề là quá nhiều người xấu xa, đâu thể gọi là bộ phận nhỏ được nữa.

3. [+646, -10] Cả đất nước Nhật Bản không xấu, nhưng chỉ cần một vụ việc thế này thì hình ảnh của họ cũng bị làm xấu đi rồi.   
=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment