Friday, September 23, 2016

Yonhap News - Daum: KBS "Không kéo dài Moonlight Drawn By Clouds... kết thúc ở tập 18
1. [+1,205, -13] Chuẩn~~ Quyết định đúng lắm~~ Mình là fan bự của phim nhưng thấy không cần thiết phải bôi ra làm gì

2. [+1,028, -15] Tốt lắm... Càng bôi ra càng kéo chất lượng xuống

3. [+898, -13] Quyết định chuẩn khỏi chỉnh^^

4. [+303, -6] Họ đã lựa chọn đúng. Làm thế này sẽ bảo toàn được chất lượng của phim. Chỉ cần có NG và hậu trường là mình vui rồi.

5. [+289, -5]  Ngon, trước giờ chưa có phim nào kéo dài mà có kết cục tốt đẹp cả

6. [+285, -6]  Bôi vẽ thêm chỉ làm mất hay~~ Park Bogum và Kim Yoo Jung cố lên~~~

7. [+275, -6] Mình mê phim lắm nhưng không muốn biên kịch kéo dài thêm đâu

8. [+250, -7] Không cần kéo thêm, chỉ cần cho một tập đặc biệt là đủ

=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment