Monday, September 19, 2016

Xports News - Naver: 'Running Man', Lee Kwangsoo dọa Song Ji Hyo, câu chửi bị đè tiếng

1. [+1,490, -24] Thích cặp chỉ em MongKwang lắm  ♥♥

2. [+1,013, -17]ㅋㅋㅋㅋㅋ Đáng yêu quá  ㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+896, -18] Buồn cười vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+853, -23] Chemistry số một  ㅋㅋㅋㅋ

5. [+843, -33] Mình thích chemistry của chị ấy với Kwang Soo hơn là với Gary  ㅋㅋㅋㅋ=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment