Tuesday, September 6, 2016

Today Humor: Tôi sẽ gặp cô ấy. Quần áo thế này có ổn không?


"Hôm nay tôi sẽ gặp cô ấy. Quần áo thế này có ổn không? Tôi sẽ tỏ tình~" 


1. [+223] Có một sự giống nhẹ


2. [+144] Không biết là thớt đang mặc quần hay chỉ vẽ cái quần lên người nữa   ㅋㅋㅋㅋ

3. [+143] Mặc thế này có khác gì tự tay ngắt mạch máu của mình không

4. [+315] Chắc cô gái ấy sẽ cảm thấy cuộc gặp mặt như là phỏng vấn xin việc chứ không phải tỏ tình nữa  

5. [+26] Trông giống legging chứ không phải quần

6. [+16] Thớt mà bảo là đang vẽ sơn lên người chứ không phải mặc quần thì em cũng tin sái cổ  

7. [+13] Dưới đó máu vẫn chảy tốt chứ?

8. [+9] Thế nào chị kia cũng bảo thôi anh về đi 


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment