Monday, September 19, 2016

Today Humor: Mina quên mất mình đang lên sóng ㅋㅋㅋㅋㅋ

1. [+10] Có lần con bé gãi cổ xong tay cứ thế tự nhiên xuống xuống xuống rồi chợt nhìn thấy có người đang quay fancam mình
┗[+47]
2. [+9] Xinh quá

3. [+128]

4. [+47]

5. [+8] Hem sao đâu bình thường thôi mà

6. [+58] Diễn xuất tự nhiên nhất trong cả sự nghiệp đóng phim của Jang Suwon

7. [+3]

_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment