Tuesday, September 13, 2016

Sports Chosun - Nate: "Ai mới là Suzy thật?" Cuộc chạm trán bất ngờ của Suzy - tượng sáp1. [+88, -2] Làm đẹp thật  ㄷㄷㄷ

2. [+85, -4] Huk! Tượng đẹp quá 

3. [+69, -2] Nhìn tượng của Lee Jun Ki rồi nhìn sang của Suzy   ㅋㅋㅋ Chất lượng tuyệt hảo ㅋㅋ

4. [+17, -1] Tượng sáp của Hàn tởm quá tởm, tượng này đẹp này  

5. [+17, -4] Ôi, muốn cướp về nhà quá 

6. [+16, -1]  Tượng sáp trông như unnie của Suzy ấy. Các nghệ nhân đã làm rất tốt. 

7. [+16, -1] Kết quả đẹp hơn tôi nghĩ  

8. [+16, -1]  Chất lượng của tượng sáp đã được nâng lên kha khá rồi  ㅋㅋㅋ Suzy xinh ghê


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment