Sunday, September 11, 2016

[Pann] Sao Suzy giảm cân nhiều dữ vại?


Trước khi giảm cân nàng ấy đã gầy sẵn rồi... Mị nghĩ giờ Suzy xinh hơn nhèo rồi đóa...

Phản hồi bài viết
[+215][-15]


1. [+45][-3] Suzy<3


2. [+29][-2] Xinh méo chịu nổi..ㅠㅠ

3. [+26][-2] Uầy... Đẹp dữ thần à nha...

4. [+17][-4] Suzy lúc nào chả xinh..5. [+16][-3] Đẹp quá má ơi..

6. [+13][-0] Hồi trước Suzy vẫn còn ciu ciu, nay khi đã là một người phụ nữ trưởng thành thì thần thái của nàng ấy cũng thay đổi rồi...
7. [+12][-0] Zysu..

8. [+12][-5] ㅠㅠㅠㅠㅠBé con của tui<3


9. [+11][-0] Thích thấy Suzy cười ㅎㅎNụ cười của nàng ấy làm ngộ cảm thấy thoải mái và bình yên...
10. [+10][-0] Nhìn da kìa..ㄷㄷ

-----
Credit: http://goo.gl/fwo0WG

No comments:

Post a Comment