Sunday, September 4, 2016

Pann: Red Velvet hôm nay.jpg

IreneWendy
Seulgi
Joy


Yeri


Xinh vãi linh hồn;;;;


Phản hồi bài viết:
[+363][-47]

1. [+108, -33] Ổ ôi Irene với Joy đúng khùng luôn...

2. [+92, -2] Đầu tiên mình nghĩ Irene huyền thoại lần này rồi, xong lại thấy Wendy, rồi đến Seulgi, thế xong lại Joy rồi chốt Yeri nữa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đẹp thần thánh..

3. [+77, -10] Ôi

4. [+41, -69] Joy cũng nào có ổn đến thế.... Đâu có hợp

5. [+40, -1] Điên hả, giảm cân xong Wendy xinh vãi chưởng

6. [+32, -1] Yeri xinh quá má ơi

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment