Monday, September 19, 2016

Pann: Những idol nam nảy ra trong đầu khi bạn nghĩ đến nhảy


Nói về nữ thì có Hyoyeon, Momo, SinB, Lisa, Yooa, Hyuna, Kahi và Chungha đúng không?
Nhưng khi nói về nam thì không nghĩ được ai khác ngoài Taemin với Hoya hết..


Phản hồi bài viết:
[+259][-11]

1. [+652, -68] Taemin, Kai, J-Hope, B.I, Hoshi

2. [+456, -123] Kai nhảy đẹp lắm, có lần thấy cái gif này trên Pann đã phải lưu ngay lại


3. [+358, -121] U-Kwon, J-Hope, Shownu, Kai, Lay, Jang Hyunseung, Feeldog và Taemin??

4. [+184, -12] EXO: Kai và Sehun (nhưng cá nhân mình chọn Baekhyun), Bangtan: J-Hope, Jimin (cá nhân: Jungkook) Seventeen: Hoshi Dino (cá nhân: Woozi), iKON: B.I, Donghyuk (cá nhân: Jinhwan)

5. [+162, -2] Taemin, Kikwang, Kai, Lay, Hoshi, Dino, Dongwoo, Jimin, J-hope, Hyoyeon, Momo, Seulgi

6. [+151, -27] Kai Taemin Jungkook B.I
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment