Wednesday, September 28, 2016

Pann: Nhóm nhạc chưa một lần biểu diễn trực tiếp"Họ chưa từng diễn live một lần nào từ khi debut, cũng phải hơn một tháng rồi đó"

Có nhiều fan nói nhóm diễn live rồi, có fan lại bảo chưa và công nhận chuyện này. Vì nhóm bị vỡ giọng ở tuổi dậy thì. 
Mọi người lại kiểu "có hát live hay không thì có ảnh hưởng tới người khác à"
Nhưng nếu chỉ muốn nhảy không thì sao lại làm idol nhỉ?
Kể cả khi tham gia Mickey Mouse Club cũng chưa thấy hát live bao giờ.
Thử MR Removed cái thấy hóa ra toàn lip sync không. 

Phản hồi bài viết:  [+33][-11]
 
===

1.[+37,-4] Có đứa còn bảo mấy em đang dậy thì nên bị vỡ giọng. Ớ thế đến khi dậy thì xong rồi thì sẽ thế nào?

2.[+28,-4]  Chả hiểu sao có đứa bênh vì chúng nó còn nhỏ   ㅋㅋ  Thế mấy em 16 tuổi đã debut rồi và hát live ngon lành thì thế nào?

3.[+8,-2] Vì còn nhỏ quá nên không hát live được?.... Đm đùa tao à....

4.[+8,-1] Vỡ giọng  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 
5.[+6,-2] Bọn này là ai đấy?
 

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment