Thursday, September 29, 2016

Pann: Nếu bạn chỉ được mặc quần áo từ một thương hiệu miễn phí, từ giờ tới cuối đời?


1. [+138, -4] Chanel

2. [+59, -6] Supreme

3. [+50, -1] Èo, mới nghĩ tới thôi đã sướng vl

4. [+30, -4] American Apparel

5. [+26, -4] Mấy đứa chọn Adidas còn non và xanh quá ㅋㅋ Đáng lẽ phải chọn Hermes, Chanel, Gucci gì đó, bán lại lấy tiền mua đồ mình muốn mặc chứ.

6. [+24, -0] Hermes... Chanel... Dolce &  Gabbana... Valentino... Gucci... Em không thể chọn được.

7. [+16, -2] Nike

8. [+9, -0] Zara

9. [+8, -4] Thrasher

10. [+7, -1] Stussy


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment