Thursday, September 29, 2016

Pann: Lí do YG thật đỉnh

YG chỉ bị ném đá trên Pann thôi ㅋㅋ  
Black Pink Big Bang iKON đều đang thống trị bảng xếp hạng K-Pop ở Nhật đây này  

Phản hồi bài viết: [+163][-41]

====

1.[+46,-4] Bang Bang Bang là từ năm ngoái lận;;;;; Phát hành từ tháng Sáu năm ngoái mà giờ vẫn còn lầy lội ở đây;  ㄷㄷㄷㄷ
 
2.[+45,-17] Tự hào về iKON quá
 

3.[+38,-10] Đúng là iKON có khác, tự hào-ing
 

4.[+26,-3] iKON mà lại.. ♡  Chậm mà chắc, Love Me đúng là bài hát hay mà!♡

5.[+26,0] Ôi tđn mà Bang Bang Bang vẫn còn ở đây? Đã hơn một năm rồi còn gì?
 

6.[+21,0] Bang Bang Bang   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nó ra từ tháng 6 năm ngoái lận, YG có khác; Big Bang tổ chức dome tour 4 năm liên tiếp rồi đó  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment