Friday, September 9, 2016

Pann: Không thể hiểu nổi mấy đứa vẫn còn gọi Suzy là Suvoi
Phản hồi bài viết: [+335][-39]

=====

1.[+145,-28] Chị sinh đôi của tôi đang làm tiếp viên cho Korean Air nên được gặp nhiều nghệ sĩ lắm. Nhưng chị ấy không thể nào quen nổi với Suzy, vì cô ấy quá đẹp luôn. Mỗi lần cô ấy lên máy bay là đều búi tóc lên, khi staff ngủ thì cô ấy lại ngồi đọc sách.. Mỗi lần chào ai Suzy đều để hai tay trước bụng, cô ấy rất lễ phép và tốt bụng 

2.[+123,-19] Gửi mấy đứa nói Suvoi này nọ, chắc chúng mày chưa gặp Suzy ngoài đời bao giờ đâu nhỉ?;; Gặp rồi sẽ không bao giờ nói được như thế đâu   ㅇㅇ Nhìn trên TV với nhìn ngoài đời là một đẳng cấp khác hoàn toàn đấy... Kiểu không ăn hình? Dù sao thì Suzy đẹp vl luôn

3.[+100,-10] Hồi đó mọi người suốt ngày chửi bới dáng người của Suzy, nhưng ngoài đời thật thì gầy thế này này  
 

4.[+50,-25] Ai bảo dạng người Suzy là to với thô cơ?

5.[+44,-5] Haizzz
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment