Thursday, September 29, 2016

Pann: Irene cốt lây Judy Hopps!!Phản hồi bài viết: [+165][-5]
 
====

1.[+60,0] Đây nữa  ㅋㅋㅋ
 

2.[+57,0] Không hiểu bả lôi cái mũ đó ở đâu ra  ㅋㅋㅅㅋㅅㅋㅋ  Đẹp quá trời

3.[+55,0] Ciu quá  ㅜㅜ Fan này cũng biết chọn quà ghê 

4.[+31,0] Judy   ㅠㅠ khớp 100%
 

5.[+25,0] Baechu đội mũ Judy và mật ong tràn trề trong ánh mắt, xuất sắc

6.[+25,0] Lần đầu em fangirl idol nữ;;;
 

7.[+23,0] Fan này tìm cái mũ ở đâu vậy  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 

8.[+20,0] Cô gái với đôi mắt mật ong  ㅠㅠ
 


=
cRedit: pann-choa

No comments:

Post a Comment