Thursday, September 1, 2016

Pann: Baekhyun và Taeyeon gặp nhau tại Hawaii (Họ vẫn đang yêu nhau)


=

Phản hồi bài viết: [+32, -33]

1, [+27, 01] À tức là giờ đang đi trên đường mà đụng mặt ai cũng là cặp bồ hết á ha? 


2, [+26, -1] Họ chỉ vô tình chạm mặt nhau khi đang đi bộ thôi. Taeyeon với Kim Heechul đang đi tới một buổi tiệc, Kim Heechul mới là người chào mấy ông kia, Taeyeon thì đi đằng xa nên Kim Heechul phải đợi cổ một tí rồi hai người cùng rời đi. 


3, [+21, -1] Éo có hẹn hò gì hết con ml. Chanyeol với Baekhyun đang đi trên đường rồi Heechul bước ra chào thôi. Heechul đang đợi Taeyeon, mấy con này thiệt là ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4, [+16, -0] Ờ vô tình gặp phải là yêu nhau? Thế sao EXO không yêu Kim Heechul luôn đi, mấy ổng cũng đụng mặt nhau kìa? Chúng mày cứ cố tìm lý do để ném đá người khác thôi mấy con khốn5, [+16, -0] Đó đúng là Taeyeon mà6, [+3, -0] Thế cái ông đúng kế Taeyeon là Kim Heechul hả?ㅋㅌㅋㅌㅋㅌㅋ Ổng đội cái nón gì vậy nè ㅋㅋㅋㅌㅋㅌ

7, [+2, -0] Thấy mỗi chiếc nón của Hy đại nhânㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

=

Credit: http://bit.ly/2c0Ek4J

No comments:

Post a Comment