Friday, September 16, 2016

Naver: Suzy, 'nửa đêm cũng vẫn tỏa sáng'
Phản hồi bài viết: +77
 
====

- Em mới thấy Suzy ngoài sân bay xong, thật sự là đẹp với gầy hơn trên ảnh ấy....

- Suzy tỏa sáng ngay giữa đêm đen...

- Chỉ cần bước đi tự nhiên giữa sân bay là đã thấy đẹp rồi~ thật khiến người khác gato mà

- Suzy quá quá quá xinhhhhh 
 


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment