Friday, September 9, 2016

[naver] 'MOBB'... Bobby x Mino ra mặt (ft. CL), V-app


Phản hồi bài viết: +453
1. [+1089, -30] MOBB lên! Hit Me! Full Houese! Thành công nào

2. [+1030, -36] Ôi 'Hit Me' hay kinh, đúng gu của em

3. [+962, -31] Thích 'Hit Me' lắm

4. [+772, -24] Hai đứa ciu quá ㅋㅋ큐ㅠ MOBB quẩy lên!!!!!!

5. [+740. -25] Hai người này hợp lại thì chỉ có là K.O, tuyệt vời

6. [+161, -5] Nhạc hay lắm!!!!!!! MOBB thành công nào

7. [+157, -7] Tất nhiên là việc thắng/ gần thắng SMTM cũng có ích, nhưng các cậu không thể phủ nhận tài năng của họ. Thích bộ đôi này.

8. [+150, -6] Mê 'Hit Me' cực kỳ, MOBB rực rỡ nhé!! <3 div="">_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment