Friday, September 16, 2016

Naver: Min Hyorin, "ngoại hình nổi bật giữa đám đông"
Phản hồi bài viết:  +98
 
=====

- Kiểu quần này khiến chân chị ấy trông ngắn hơn T_T

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ quần ống loe ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Kiểu quần đó rất hợp với chị ấy, chả hiểu sao cứ phải làm lloạn lên?  Phối thêm đôi giày trông rất ổn

- Hình như nàng thích kiểu quần này lắm ㅋㅋㅋㅋㅋ

No comments:

Post a Comment