Tuesday, September 6, 2016

Instiz: Visual của tân binh SM


NCT Dream Jaemin (Na Jaemin)
2000.08.13 (17 y.o)

Là người đi xe trượt nghề nhất nhóm


Phản hồi về bài đăng: +10

1. Trượt giỏi nhất á, sao mình cứ thấy buồn cười nhỉ?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Nana-yahㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠ cảm tưởng như mới ngày hôm qua còn là bé con

3. Nana của các mẹㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

4. Oa.. oppa hơn em một tuổi

5. Sinh cùng ngày với tui...

6. Nana-yahㅠㅠㅠㅠㅠㅠ đứa nào cũng yêu cả không biết chọn ai làm visual được ýㅠㅠㅠㅠ

7. Na Jaemin-ie cục cưng ㅠㅠㅠㅠ

8. Đáng yêu nhỉ

9. Nói này hơi kì chứ lần nào nhìn bạn này cũng nghĩ đến Kwanghee

10. Ogu, chó con của chệ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

-
Credit: Pannchoa

No comments:

Post a Comment