Saturday, September 24, 2016

Instiz: Twice công bố màu chính thức của nhóm


-
1. Xinh quá, lại chả trùng màu đâu ấy!


2. Uây giống trái đào...


3. (Fan Seventeen) Quào... bao giờ mới đến nhà mình nhỉ...ㅠㅜㅠ


4. Hợp với concept phóng khoáng và tiên phong của Twice đó


5. Twice là chân ái đời em


6. Ưng ghê, mà giống đào thật...


7. Hul xinh vãi luôn chứ Hul pretty everyone are going for ㅠㅠㅠ 2 tông màu nè


-
Credit: Pannchoa

No comments:

Post a Comment