Tuesday, September 6, 2016

Instiz: Trang phục đơn giản mà sệch xi của Mamamoo Hwasa ngày hôm nay ㄷㄷㄷㄷ


- Thế này thì làm sao mặc áo con nhỉ?

- Sexy quá má ơi  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- xinh ghê.. Mình cũng muốn mặc kiểu này. Nhưng phải giảm cân trước đã

- Bất ngờ quá trời. Mặc đẹp lắm chị ei

- Hwasa mặc đẹp thật 

- Dạo này mình gặp kiểu áo này suốt!! Giống áo mà Cha Seung Won từng mặc  


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment