Monday, September 12, 2016

Instiz: Top 11 hit đội nóc Melon1) Lim Chang Jung - The Love I Committed (90 lần, vẫn đang lầy lội)  


2) PSY - Gentleman (89 lần)
3) Park Myung Soo & IU - Leon (87 lần)
4) Soyu & Junggigo - Some (52 lần)
5) Bigbang - Loser (47 lần)
6) Hwang Tae Ji - Mapsosa (46 lần)
7) Bigbang - If You (31 lần)8) Bigbang - Bang Bang Bang (27 lần)
9) Leessang - Tears (24 lần)
10) GG - I Cheated (22 lần)

11) Bigbang - Blue (20 lần)


=


- Kya~~~  Thánh Bang

- Uầy, Lim Chang Jung-nim đỉnh quá...

- Tính cả GD Thì có tận 6 bài là của Big Bang rồi...

- Thánh Chang Jung 


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment