Wednesday, September 21, 2016

Instiz: Tầm quan trọng của kiểu tóc đối với idol

Hyungsik
Trước

Sau


-


Minho

TrướcSau


-


Chanyeol

Trước

Sau


-


HongbinTrước

Sau


-


Niel


Trước


Sau


-


ZicoTrước


Sau


-


YoochunTrước


Sau


-


Jonghyun
Trước

Sau


=

- Ôi... Ai cũng đẹp trai hết

- Mình đã nghĩ là sẽ có Heenim cơ...

- Hongbin cắt tóc xong đẹp trai hơn bao nhiêu

- Cồ-Ăn-Mày ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Không thể nhận ra Hongbin sau khi xẻo tóc ㅋㅋㅋㅋ

- Hình Park Yoochun làm em hết cmn hồn ㅋㅋ


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment