Thursday, September 1, 2016

Instiz: Sự thật gây sốc của High Kick


Họ cùng tuổi, cùng sinh năm 1986
Giờ họ đã là ajusshi rồi..

Phản hồi bài viết: +4 


=====

-   ...............?!

-  Hul

- ?????????????

- Oimeoi

- Hul nhưng em có thể hiểu được..

- Bây giờ em mới biết, sốc thiệt...

- Thật, lúc mới biết tui cũng ngã ngửa luôn  ㅋㅋㅋ

- Ồ

- Hả? 

-   !!!!!!=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment