Thursday, September 1, 2016

Instiz: Red Velvet mới tung hình teaser này


Phản hồi bài viết: +20


====

- Quào đẹp daebak, làm mình nhớ tới Dumb Dumb ấy  ㅠ  Vậy ra concept Red là như thế này à...

- Á đù! RV comeback!

- Hul daebak..  Đúng như mong đợi, concept của nhóm là số một  ㅠㅠㅠ

- Hul em hóng lắm ㅠㅠㅡㅜㅜㅠ

- Concept của Red Velvet lúc nào cũng đẹp  ㅜㅜ

- Đây rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ!! Giờ mị có thể kê cao gối mà ngủ rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ  Chỉ còn chờ tung MV nữa thôi

- Concept Red hả???!!!

- Ôi điên mất  ㅠㅠㅠㅠ đáng yêu ghê 

- Dạo này SM hết chơi Lotto lại tới Russia Roulette. Có vẻ mê concept casino quá ha
 

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment