Sunday, September 4, 2016

Instiz: Phân line cho từng thành viên trong các nhóm nhạc thần tượng
=

- Wow, Taeil còn hát nhiều hơn Zico

- Black Pink chia đều nhỉ!

- Thường thì vocal chính với mấy thành viên nổi nổi sẽ được cho hát nhiều hơn.

- Cứ nghĩ Soyu được lắm line cơ.

- Ôi nhìn B2StT kìa ㅋㅋㅋㅋ Gần như là bằng chằn chặn, Junhyung số một!
_

Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment