Monday, September 5, 2016

[Instiz] PARK BOGUM ăn trên phim trường
Phản hồi bài viết: +16


- Ủ uôi đáng yêu ghê ㅠㅠ

- Oppa ㅠㅜㅠㅜㅠㅜㅜㅠ

- Nhìn Bogum ăn ngon miệng mà thấy mát lòng mát dạ ghêㅎㅎ

- Với cái quạt bé xíu của Bogum ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cái cách anh chàng ăn bằng tay mới là ciu nhất quả đất nhéㅠㅠㅠㅠㅠ

- Đến chết vì sự đáng yêu của ông tướng nàyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hẳn là đang đói lắm đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- "Cơm Bogum" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋgiờ đang trending đấy

- Nhìn Bogum nhặt thức ăn rơi lên ăn kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ciu thế chứ lị ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Ôi chu choe quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Anh ấy ăn đồ ăn mình làm rơi kìa ㅋㅋㅋㅋㅋ Cute
-----
Credit: http://goo.gl/VfCFXO

No comments:

Post a Comment