Thursday, September 29, 2016

Instiz: Những quả ảnh edit của fan quốc tế sẽ khiến idol phát sốc
Ban Ki MoonObama

Nhìn mấy quả ảnh bọn họ edit làm tui câm nín luôn

= Phản hổi bài viết: [+2] =  

1. Cái thể loại gì vậy trời ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Klq cơ mà cái quỉ gì thế ㅋㅋㅋㅋㅋ Trước đây tui có thấy Baekhyun và Obama rồi nhưng mà ㅋㅋㅋㅋㅋ Kyungsoo với Ban Ki Moon á hả ㅋㅋㅋㅋㅋ

3. Obama thì vẫn có thể lấy ra ghép chơi được... nhưng Ban Ki Moon... Ông ấy nhìn chuẩn là ông nội luôn rồi đấy 

4. BaekBama ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. Hul ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Daebak

6. Nhìn mấy tấm này dị vãi...

7. Tha thu lời ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. Làm tui nhớ tới cái ảnh edit Yang CEO x Jiyong...

9. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thậm chí còn có một cái ảnh edit Ron trong Harry Potter với quả táo nữa cơ (vâng, là quả táo mà mấy chế ăn đó) ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

10. "Peaceful love" sao mà hài dữ vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: Pannchoa

No comments:

Post a Comment