Thursday, September 29, 2016

[Instiz] Những nghệ sĩ sinh ra với đôi mắt đẹp


Go Ara 


Seo Kangjun


Kim Sungoh

Kim Gabsoo

Lee Youngae

Lee Sungkyung

Gong Seungyeon

-----

- +Han Jimin

- Đôi mắt đẹp thì không hẳn, phải là màu mắt đẹp mới đúng

- Mị cũng muốn có mắt nâu

- Heol Kim Gabsoo nim đẹp tuyệt cú mèo

- Go Ara và Seo Kangjun bb

- Lee Youngae daebak

- Sao không có Han Jimin ở đây?


-----


Credit: https://goo.gl/c1o7OK